Werkgevers

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 werknemers naast het werk ook mantelzorgtaken uitvoert. Mantelzorgers vinden het niet makkelijk om op het werk hun zorgtaken te bespreken.
Door de combinatie van werk en zorgtaken wordt er hoge druk ervaren. Dit kan zorgen  voor overbelasting van de werkende mantelzorger.

Als werkgever kunt u mij benaderen om binnen uw organisatie in gesprek te gaan met werknemers die naast hun werkzaamheden zorgtaken hebben. Hierbij breng ik in kaart waar de werkende mantelzorger tegenaan loopt.
Als mantelzorgmakelaar kijk ik samen met u naar mogelijkheden en oplossingen om tot maatwerk voor die werknemer te komen.
Ik ben altijd op zoek naar een win-win situatie voor beide partijen.
Dat doe ik door in gesprek te gaan met u als werkgever en de werkende mantelzorger met als doel:

  • het inzichtelijk maken van de knelpunten die de werkgever ervaart
  • het inzichtelijk maken van knelpunten die de werkende mantelzorger ervaart
  • praktische oplossingen aangeven om de werknemer preventief te ondersteunen
  • regeltaken over te nemen van de werknemer die zorgt voor een naaste

Het resultaat hiervan is:

  • een gezonde werk- en privébalans waardoor er minder ziekteverzuim zal zijn
  • minder langdurige uitval van werkende mantelzorgers
  • kostenbesparing door minder verloop en daardoor minder wervingskosten
  • behoud van kennis en kwaliteit binnen uw onderneming
  • de productiviteit van de overbelaste werknemer neemt weer toe

Personeel zal dit als positief ervaren, wat de loyaliteit voor uw onderneming vergroot.

Home
Ericare heeft zich aangesloten bij de onderstaande organisaties