Wat kan ik voor u doen?

Elke mantelzorgsituatie is uniek.
Als mantelzorgmakelaar bekijk ik in een persoonlijk gesprek wat uw behoeften zijn.
Om een goede analyse te maken van de hulpvraag werk ik met de volgende beleidsterreinen: Zorg, Wonen, Welzijn, Werk en Financiën.

Ik maak samen met u een overzicht van wat er moet gebeuren, welke zorg er nodig is en welke verplichtingen er nog zijn, bijvoorbeeld op het gebied van werk.
Vervolgens bekijkt u, wat u zelf kunt doen en geeft u aan wat ik moet regelen of overnemen.

Voorbeelden per beleidsterrein zijn:

 • Bij “zorg
  • maak ik samen met de u de indicatie-aanvraag voor de zorgvrager
  • ondersteun ik u bij de PGB aanvraag
  • bereid ik met u het keukentafelgesprek voor en kan daarbij aanwezig zijn
  • kan ik als het nodig is een bezwaar schrijven 
 • Onder “wonen
  • regel ik samen met u de hulpmiddelen en vervoer voor de zorgvrager
  • bekijk ik samen met u welke aanpassingen u wenselijk vind en/of geregeld kunnen worden
 • Bij “welzijn
  • zoek ik naar passende dagbesteding
  • indien wenselijk zoek ik naar vervangende mantelzorg
  • regel ik tijdelijk verblijf en inzet van een vrijwilliger
 • Onder “arbeid”
  • bekijk ik voor de werkende mantelzorger de verlofregelingen in de cao
  • bekijk ik wat de mogelijkheden zijn voor maatwerk
  • kan ik desgewenst helpen met het voorbereiden van een gesprek met de werkgever
 • Bij “financiën” 
  • onderzoek ik of u en de zorgvrager recht hebben op uitkeringen
  • bekijk ik de mogelijkheden van subsidies en/of toeslagen
  • onderzoek ik de mogelijkheden voor het regelen van een salaris uit PGB

Neem dan contact met mij op. Mijn naam is Erica Wijngaerd    Tel: 06 29 39 20 02

Erica Wijngaerd
Home
Ericare heeft zich aangesloten bij de onderstaande organisaties