kinderhanden
handen 1

Mantelzorger

Bent u iemand die veel voor een dierbare naaste zorgt?
Voor uw partner, uw kind, een familielid, een goede vriend of buur?
Wanneer u dit langdurig, vrijwillig en onbetaald doet, én u heeft een persoonlijke band met degene voor wie u zorgt, dan bent u mantelzorger.
Dan is er veel wat er geregeld moet worden en loopt u waarschijnlijk tegen veel vragen aan waarbij het lastig is om de weg te vinden in het doolhof van de regel- en wetgeving waar u in de zorg mee te maken krijgt.
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Hoe regelt u de zorg?
  • Hoe regelt u hulpmiddelen?
  • Met welke wet heeft u te maken? WMO, ZVW of WLZ?
  • Kiest u voor Zorg In Natura (ZIN) of voor een Persoons Gebonden Budget (PGB)
  • Wat houdt een PGB in en hoe regelt u dat?
  • Hoe kun u uw baan met uw zorgtaken combineren?

Dit zijn maar een paar voorbeelden van vragen die op u af kunnen komen die ik voor u op kan lossen.

Wilt u balans houden of terug krijgen in uw leven?


Wilt u zelf de regie in handen houden?

Dat kan!

Ik kan u informeren over de mogelijkheden die er zijn en ik kan regeltaken uit handen nemen als U dat wilt.
Op die manier zorg ik ervoor dat u de balans in uw leven houdt of weer terug krijgt.
Dit is belangrijk om alles vol te houden en om de mantelzorgtaken op een goede manier te blijven verlenen.
Ik help om zorg, werk en privé in balans te brengen.
Ik houd rekening met uw wensen, en de mogelijkheden en interesses van degene voor wie u zorgt.

Als mantelzorger behoudt U altijd de regie.

Lees meer over…. Wat kan ik voor u doen?

Lees meer over…. Werk en mantelzorg.

Home
Ericare heeft zich aangesloten bij de onderstaande organisaties