geld 11
geld 3

Kosten en vergoedingen

Via de zorgverzekeraar

Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk een vergoeding te krijgen voor een mantelzorgmakelaar. Veelal vanuit aanvullende verzekeringen.                                                                Via de onderstaande link krijgt u een duidelijk overzicht bij welke verzekeringen:

Via het PGB

Heeft u een Persoonsgebonden Budget met een vrij besteedbaar bedrag?
Dan kun u hiermee de kosten dekken.

Via de gemeente

Een aantal gemeenten vergoedt de mantelzorgmakelaar vanuit de WMO.
Of dit ook voor uw gemeente geldt kunt u navragen bij het WMO-loket of het wijkteam.

Via de werkgever

Als mantelzorg wordt gecombineerd met een betaalde baan biedt de werkgever soms een vergoeding, omdat de inzet van de mantelzorgmakelaar vaak leidt tot preventie en reductie van het ziekteverzuim. De werkgever heeft hierbij ook belang.

Ik adviseer u om bij uw werkgever naar de mogelijkheden te informeren.

Komt u niet (meer) voor een van de bovenstaande vergoedingen in aanmerking?

Dan geldt een uurtarief van € 75,-
Reiskosten worden doorberekend bij een afstand meer dan 20 kilometer, enkele reis á € 0,23 per kilometer. De genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Home