Gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) verplicht gemeenten om burgers mantelzorgondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Het is natuurlijk het mooiste wanneer inwoners daarin hun eigen keuze kunnen maken.
Als onafhankelijke partij kan ik inwoners zowel het volledige traject voor mantelzorgondersteuning alsmede voor cliëntondersteuning bieden.

Daarnaast kan ik gemeente en wijkteams ondersteuning bieden bij complexe casuïstiek met mijn actuele kennis van wet- en regelgeving van verschillende wetten (WMO, Jeugdwet, Participatiewet, WLZ en ZVW) en de bijbehorende beleidsterreinen (zorg, wonen, welzijn, werk, financiën en onderwijs).

Als mantelzorgmakelaar kan ik de gemeenten en wijkteams op de volgende manieren ontlasten:

  • aanvragen en regelen van zorg
  • regeltaken overnemen, zoals het invullen van formulieren
  • overnemen van zaken met complexe casuïstiek
  • contact leggen en onderhouden met verschillende betrokken instanties
  • zorgplan maken
  • zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten maken t.b.v. PGB
  • bemiddelen met werkgever over werk en verlofregelingen
Home
Ericare heeft zich aangesloten bij de onderstaande organisaties